Thị trường cho các thành phần luyện kim bột

Lĩnh vực ô tô Thị trường chủ yếu cho các bộ phận Luyện kim bột kết cấu Press / Sinter là lĩnh vực ô tô. Trung bình trên tất cả các khu vực địa lý, khoảng 80% của tất cả các thành phần cấu trúc của Luyện kim bột là dành cho các ứng dụng ô […]

Thị trường cho các thành phần luyện kim bột Read More »